• VATTENSÄKERHET 2016 MSB
 • Medverkande företag

  Medverkande företag

 • VATTENSÄKERHET 2016 konferansquiz
 • VATTENSÄKERHET 2016 Region Skåne

  Aktuella händelser och erfarenheter

 • VATTENSÄKERHET 2016 Transportstyrelsen

  Förebyggande insatser

Arrangörer VATTENSÄKERHET 2016

Välkommen till VATTENSÄKERHET 2016

Helsingborg 20-21 april 2016

Konferensen Vattensäkerhet 2016 är en riksomfattande konferens som arrangeras av Räddningstjänsten Skåne Nordväst och Svenska Livräddningssällskapet i samverkan med Transportstyrelsen, Konsumentverket och Region Skåne som ett led i att få ner drunkningsfrekvensen. Programmet sträcker sig över två dagar och innehåller bl.a.följande blockrubriker: Aktuella händelser och erfarenheter, Regelverk och ansvar, Livräddningsmateriel och Förebyggande insatser.

Sverige är ett bad- och vattenland. Vi har 450 simhallar, 800 mil kuststräcka, 96.000 insjöar, dammar och tiotusentals pooler, både privata och offentliga. Men i Sverige omkommer också varje år ca. 110 personer vid drunkningstillbud och 3.000 personer söker akut vård på landets sjukhus efter vattenolyckor. Minst 10.000 personer drabbas varje år av enklare skador som den enskilde själv klarar av. Olycksstatistiken de senaste åren visar tydligt att kurvan går åt fel håll. Det är en dyster utveckling. Konferensen Vattensäkerhet 2016 är startskottet för ett omfattande framtida vattensäkerhetsarbete i alla Sveriges 290 kommuner.

Vattensäkerhet 2016 vänder sig till räddningstjänsten, kommunala och privata badhus, säkerhetsansvariga inom berörda kommunala förvaltningar, statliga myndigheter, landstingen, fritidsbåtshamnar, badmästare, simklubbar och konsumentvägledare.

Se föreläsningarna från VATTENSÄKERHET 2016

I år livesänder vi från VATTENSÄKERHET 2016Konferensen kommer bestå av följande blockrubriker:

 • Aktuella händelser och erfarenheter
 • Ansvar och regler
 • Materiell
 • Förebyggande insatser
 • Fysiologisk påverkan

VATTENSÄKERHET 2016

Twittra om VATTENSÄKERHET 2016 på #vattensäkerhet2016


Dela VATTENSÄKERHET 2016 på FACEBOOK

Svenska Livräddningssällskapets | Transportstyrelsen | Räddningstjänsten Skåne nordväst | Konsumentverket | Region Skåne
© 2016 VATTENSÄKERHET 2016 • 20-21 april 2016 Helsingborg